شرکت توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه

چاپ افست و لیبل

چاپ افست، لیبل IML و جعبه سازی چاپ افست ۵ رنگ ۴.۵ ورقی هایبرید با قابلیت انجام چاپ UV به همراه پوشش ورنی و یووی پیوسته و پوستر های سلفون

چاپ افست و لیبل

چاپ افست، لیبل IML و جعبه سازی چاپ افست ۵ رنگ ۴.۵ ورقی هایبرید با قابلیت انجام چاپ UV به همراه پوشش ورنی و یووی پیوسته و پوستر های سلفون